top of page

לפני ואחרי

אנו מקפידים על רמת שיפוץ גבוהה המאפשרת מיקסום ערך הנכס וממזערת סיכונים. אנו מתמחים באיתור ורכישה של נכסים אשר נדרש בהם שיפוץ נרחב וזאת על מנת לקבל מחיר נמוך ממחיר השוק. להלן שלבי השיפוץ במגוון נכסים.

צעדים ראשונים...

אנו מסתייעים באנשי המקצוע הטובים ביותר על מנת לקבל בהקדם אישורי בניה תוך סיוע מהמעצבים על מנת למקסם את ערך הנכס ולשמור על רמת מחירים נאותה.

המוצר המוגמר...

לאחר סיום השיפוץ והשגת אישורים האכלוס הנדרשים הנכס מוכן להשכרה ו/או למכירה. הקבלנים המנוסים שלנו בשיתוף עם המעצבים ממקסמים את ערך הנכסים ומביאים לאחוזי התשואה הטובים ביותר.

טרום השיפוץ...

אנו מתמחים באיתור נכסים מחירם מתחת למחיר השוק (DISTRESSED PROPERTIES).

לאחר זמן מה...

תוך כדי השיפוץ אנו מתחילים להציג את הנכס בפני שוכרים או רוכשים פוטנציאליים. אנו עושים זאת על מנת שנוכל להציע להם את האפשרות להשתתף בבחירת פרטים מסוימים ולהגביר את מידת המעורבות והמחויבות ע"י בחירה והתאמה אישית של פרטים כגון אריחים אמבט, מטבח, משטחים וכדומה.

bottom of page