top of page

שירותי החברה

טרום רכישה

 • איתור נכסים לרכישה בשוק תחרותי המשתנה באופן תדיר

 • ניהול מו"מ 

 • הקמת חברה LLC/INC

 • עו"ד אמריקאי/ישראלי נותן ייעוץ משפטי, רישומי טאבו וניהול מול הרשויות

 

 

לאחר הרכישה

 • טיפול באישורי הבניה הדרושים

 • מעצבים וספקים בלעדיים מאפשרי לקבל מקסימום ערך להשקעה

 • ניהול השיפוץ מול הקבלנים והרשויות

 • הגשת כל אישורי האיכלוס הנדרשים

 • שירותי השכרה

 • ניהול ותחזוקת הנכס, גביית שכ"ד

 • מכירות

 

bottom of page